• Projekčná a konzultačná činnosť

  • návrh zabezpečovacieho zariadenia EPS, HSP
  • projektová dokumentácia pre realizáciu diela
  • projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia
 • Dodávateľská a inžinierska činnosť

  • dodávka montážneho a pomocného materiálu
  • dodávka zariadenia EPS
  • dodávka zariadenia HSP
  • správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške (OPaOS)
 • Montážna a servisná činnosť

  • montáž rozvodov, prístrojov a zariadenia EPS, HSP
  • realizácia kompletného diela a skúšky zariadenia EPS, HSP
  • záručný a pozáručný servis zariadenia EPS, HSP

Naše služby

Spoločnosť PALMYRA, spol. s r.o., bola založená s cieľom poskytovať svojim zákazníkom komplexné a vysoko kvalitné služby v oblasti zabezpečovacieho zariadenia - časť elektrická požiarna signalizácia (EPS), evakuačný rozhlas a ozvučenie (ER/PA).

 

Všetky činnosti vykonávame na základe oprávnenia, osvedčenia príslušného orgánu, resp. výrobcu zariadenia EPS, ER/PA.

 

Disponujeme kvalitným vlastným technickým vybavením potrebným k projekčnej, dodávateľskej, montážnej a servisnej činnosti pre zariadenie EPS, ER/PA.

Projekčná a konzultačná činnosť

Dodávateľská a inžinierska činnosť

image

Montážna a servisná činnosť

Základné informácie

T:      +421 903 443030 
T:      +421 2 5920 3030
e:      mailbox@palmyra.sk