• Projekčná a konzultačná činnosť

  • návrh zabezpečovacieho zariadenia EPS, HSP
  • projektová dokumentácia pre realizáciu diela
  • projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia
 • Dodávateľská a inžinierska činnosť

  • dodávka montážneho a pomocného materiálu
  • dodávka zariadenia EPS
  • dodávka zariadenia HSP
  • správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške (OPaOS)
 • Montážna a servisná činnosť

  • montáž rozvodov, prístrojov a zariadenia EPS, HSP
  • realizácia kompletného diela a skúšky zariadenia EPS, HSP
  • záručný a pozáručný servis zariadenia EPS, HSP

O spoločnosti

Poskytujeme komplexné služby v oblasti zabezpečovacieho zariadenia - časť elektrická požiarna signalizácia (EPS), evakuačný rozhlas a HSP. Naši zákazníci sa môžu spoľahnúť na maximálnu kvalitu poskytovaných služieb s garanciou certifikácie príslušných orgánov, výrobcu zariadenia EPS,HSP.

Posledné aktuality

Nová web stránka v prevádzke
12.12.2011 sme zahájili prevádzku novej web stránky.
Čítaj viac...

Základné informácie

T:      +421 903 443030 
T:      +421 2 5920 3030
e:      mailbox@palmyra.sk